Get Adobe Flash player
دور چهارم مکتب تابستانی بپایان رسید
مسابقه فوتبال بین تیم های مکتب تابستا نی
ختم قرآنکریم بمناسبت میلاد النبی ص
عکسهای بار اول نمازعيد سعيد اضحی
دور دوم مکتب تابستانی افغانها بپایان رسید
دعوت رسمی سفارت افغانستان مقیم اسلو
دعوت رسمی سفارت کبرا جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو
جنتری یا تقویم سال ۱۳۹۵هجری شمسی

Afghanan Calander 1395 S 171

کمپيوتر سرویس ستوکهولم
کتب دری و پښتو
امروز87507
Yesterday0
Week87507
ماه87507
همه120023

Currently are 26 guests online

شرکت حسابداری الیاس

Home
تعصب و قوم پرستى (نشنلزم) در روشنى سخنان پيامبر صلى الله عليه وسلم

 

مشفق غزنوى

عن جبيربن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منامن قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية)رواه ابو داود. مشکوة باب المفاخرة والعصبيه.

از جبيررضى الله عنه روايت که يقيناً رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: (نيست از ماکسيکه بخواند مردم را بجانب عصبيت(باعث شود مردم را تا عصبيت کنند) و نيست از ماکسيکه جنگ کند، بجهت عصبيت و نيست از ما کسيکه بميرد (بر عصبيت).

بلى !عصبيت که بر باطل بوده و بطريق ظلم باشد مذموم و مسلمانان از آن منع گرديده است.

اينکهعصبيت و تعصب چه را ميگويند و اصل عصبيت چيست؟ به حديث توجه نمائيم.

(عنواثلة بن الاسقع قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال : ان تعين قومک علىالظلم.)رواه ابو داود. مشکوه.

از واثلهبن الاسقع رضى الله عنه روايت است که گفت: گفتم يا فرستاده الله عصبيت چيست (که ازآن منع ميکنى و مذموم است)؟

گفت:عصبيت مذموم يارى دادن تست قوم خود را بر ظلم.

اينمسعود رضى الله عنه از نبى کريم صلى الله عليه وسلم روايت کرده که فرمودند: (کسىکه يارى دهد قوم خود را بناحق، پس وى، مانند شترى است که فرو افتاده درچاه و هلاکشده، پس آن اشتر را کشيد به دم و معلوم است که اشتر از چاه بدم کشيده نه برآيد)رواه ابو داود.

تعصبجاهلانه و ناحق مصيبت و بلاى بزرگى است که فرد آغشته بر آنرا مانند اشتر بجاهافگنده که بيرن شدان از آن مصيبت اگر خداوند نخواهد مشکل و نا ممکن ميباشد.

قوميت ويا نشنلستى زمانيکه در فکر و دماغ انسان رخنه کرد طبيعتاً در وجود آن شخص مبتلا بهاين تکليف تعصب جاهلانه را بوجود آورده و بعد اين تعصب تقويه و رشد نموده و بلاخرهشخص مصاب به اين مرض از تمام مردم دورى و تنفر نموده و همه کس که از دايره قوميت ويا گروه او خارج باشد بيگانه شمرده و با او دشمنى ورزيده که بعداً نزد اين چنينشخص راستى – صداقت و امانت- عدالت هيچ اهميت نداشته به همين سبب شخص عالى و محترمو پاک بر حق که از دايره رسم شده قومى و نشنلزم او بيرون باشد اهميتى نداشته و فردناکاره و فاسد و به ناحق مربوط قوم خويش را بر قوم ديگرى ترجيح ميدهد.

اينجاستکه فرق ميان پښتون و تاجک هزاره و ازبک، سياه پوست و سفيد پوست و غيره قايل گرديدهباعث تفرقه و نژاد پرستى و سبب فخر به آبأ و اجداد وطن و زبان و نسل ميگردد کهاسلام عزيز از آن نفرت داشته و مسلمانان را از آن منع و همه را برادر هم ديگر مىخواند.

خداوندجل جلاله در سوره حجرات آيه(١٠) مهربانى نموده مى فرمايد:

ترجمه:(جز اين نيست که مؤمنان با هم برادرند، پس در بين دو برادر خود اصلاح کنيد و ازخدا بترسيد تا که مورد ترحم واقع شويد)الايه.

يکى ازمقاصد اين آيت عبارت از بيان علت برادرى که ايمان ميباشد بوده، که بنا بر آن در هرعلاقه و منطقه مردم ايماندار پيدا شود: برادرى خود بخود پيدا مى شود. و دور ازاقتصادى ايمان است که ميان دو برادر مؤمن و مسلمان جنگ، بر خلافى وجود داشته باشدکه موضوع سبب تفرقه و تعصب و تشنج و بالاخره جنگ و جدل گردد.

شهيد سيدقطب رحمه الله در رابطه به اين آيه مبارک در تفسيرش فى ظلال القرآن مينگارد: آيهذکر شده اصل بزرگ از اصول و اساسات اسلامى را بيان ميکند که عبادت است از برادرىاسلامى بين مسلمانان تمام جهان در هر گوشه و کنار که بوده باشند و درين زمينه حدودجغرافيوى و سرحدات سياسى کدام اعتبارى نداشته زيرا ايمان و عقيده در هر جا که پيداشود برادرى خود بخود بوجود مى آيد.

مسلمانانرا لازم است که تمام برادران مسلمان خود را باهم برادر خوانده و دور از تعصب وامتيازات طبقاتى چه رنگ و نژاد- زبان، منطقه پارت – حزب بوده و مسايل شبه آن و رنگهاى ظاهرى را کنار زده و به آن جزيى ترين اعتبار ندهند.

در حقيقتتعصب و قوميت از ديدگاه عقل اگر غور و تعمق شود ريشه مستحکمى که تأييد عقل شودنداشته جز خيالات و تصورات بوده که آنرا به نسل و نژاد ارتباط داده و يا به وطن ومنطقه که به نطفه آباء و اجدا فخر نمودن است که چيزى بى معنى بوده و يا محل تولدرا اعتبار مى دهند و يا زبان که مهم ترين اصل در تعصب ميباشد و يا مفادات ديگرىمانندمسائل اقتصادى که خان و سرمايه داران يک گروه شده و بيرون از دايره تجارت و اقتصادخويش را به چشم کم مى بينند به همين ترتيب اختلاف رنگ و هم چنان جماعات و احزاب کهبيرون از آن دايره را بيگانه فکر مى نمايند، و به اصل برادر که موضوع ايماندارىاست توجه چندانى نمى کنند.

رسولالله صلى الله عليه وسلم فخر و امتيازات مبنى بر جنس و نطفه وطن و زبان رنگ را بىمعنى گفته و از بين برد.

ترجمه(هيچگونه فضلتى عربى بر عجمى و عجمى بر عربى ندارد، همه شما فرزندان آدم هستيد)متفقعليه.

و در زارالمعاد حديث مبارک چنين آمده است: (هيچ گونه فضيلتى عربى بر عجمى و عجمى بر عربى وسفيدى را بر سياه و سياه را بر سفيد نيست مگر به تقوى)

و درقسمتى حديث که در سيرت ابن هشام نقل گرديده چنين آمده است (اى گروه قريش! بدون شکالله تعالى نخوت و فخر فروشى زمان جاهليت و افتخار بر پدران را که خاصه آنوقت بود،از بين شما دور کرده است.) (اى مردم همه شما از آدم عليه السلام پيدا شده ايد وآدم از خاک پيدا شده ايد و است، بناءً جائز نيست که به نسب ها فخر کرده شود يعنىعربى را بر عجمى و بر عربى فخرى نيست، بدون شک گرامى ترين شما نزد خدا پرهيز گارترين شماست.) سيرت ابن هشام.

پس قومها و قبيله ها و خاندان هاى که به خود و شرف خود فخر و غرور نموده و ديگران را ازخود کمتر شمرده و براى قايم نمودن بزرگى خود ديگرى را تحقير و کم نشان دهد بهعادات و امراض دوره جاهليت گرفتار بوده و خداوند جل جلاله و رسولش اين همه دايرهها راخط بطلان کشيده و ريشه اين بدبختى را قطع نموده و واضح ساخته که انسان ها همهاز يک اصل پيدا شده و تقسيم آنها به قوم و قبيله و گروه بخاطر تعارف بوده نه براىتعصب و فخر – بلکه فضيلت يک انسان بر ديگرى بر تقوى جايز نيست ديگر همه بنياد هاىمردود است.

بلى تعصبگاه گاهى انسان را واميدارد و آنقدر برمى انگيزد که حق را نا حق و نا حق را حقبگويد.

خداوندجلجلاله ما را هدايت نموده و از دايره تصعب ناروا و ظالمانه نگهدارد.

آمين

اضافه کردن نظر


Meddelande till Afghanan نامه ارسال نماید

From (email)
عنوان
پیغام
Bilaga
 یک کاپی را به خودم ارسال کن
   
 
در بارۀ انجمن کلتوری افغانها در سویدن
افتتاح مكتب تابستانی انجمن كلتوری افغانها
د افغانانو د جامع جومات د پرانستللو خبرتیا
کتب، مواد و پروگرامهای درسی پښتو و دری
د قرآن مجید تلاوت او ترجمه په مختلفو ژبو
احکام مریض در رمضان

بخشی از ویدیو کلیپ های مراسم ادای حج
کتاب رهنمای حج فارسی
Clocks ساعت
Calendar ، سالنامه ، جنتری ، کلیز
May 2017
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031