Get Adobe Flash player
دور چهارم مکتب تابستانی بپایان رسید
مسابقه فوتبال بین تیم های مکتب تابستا نی
ختم قرآنکریم بمناسبت میلاد النبی ص
عکسهای بار اول نمازعيد سعيد اضحی
دور دوم مکتب تابستانی افغانها بپایان رسید
دعوت رسمی سفارت افغانستان مقیم اسلو
دعوت رسمی سفارت کبرا جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو
جنتری یا تقویم سال ۱۳۹۵هجری شمسی

Afghanan Calander 1395 S 171

کمپيوتر سرویس ستوکهولم
کتب دری و پښتو
امروز87505
Yesterday0
Week87505
ماه87505
همه120021

Currently are 21 guests online

شرکت حسابداری الیاس

Home

جوانان و اخلاق اسلامى!

مشفق غزنوى
جوانان عزيز و مسلمان!
درين شکى نيست که موجوديت و بقاى فرد مؤمن وابسته بر عقيده اسلامى ميباشد، اگر خداى نخواسته در عقيده شخص مسلمان خلل و يا ضعف رخ دهد، و وجود و بقاى او در اسلام با خطر مواجه ميگردد، به همين ترتيب اخلاق، تهذيب و ارزش هاى اسلامى نيز به بقاى موجوديت عقيده و ايمان فرد مؤمن وابسته است، زيرا ميان عقيده و اخلاق رابطه عميقى وجود دارد و موجوديت عقيده در شخص ايجاب ميکند که او با اخلاق و تهذيب اسلامى آراسته باشد و اخلاق بدون عقيده ارزشى ندارد، به عباره ديگر موجوديت يکى آن (عقيده) ايجاب وجود ديگرى (اخلاق) را ميکند، هر گاهى ازين دو يکى زايل ميشود، ديگرش ناقص مى گردد.
عقيده اسلامى از فرد مؤمن مى خواهد که به اخلاق و ارزش هاى خاصى پابند باشد، تا زمانيکه انسان به عقيده اسلامى محکم، پابند و استوار باشد، هيچگاهى تقليد از فرهنگ و تهذيب غير را نمى نمايد، زيرا عقيده اش او را پابند ضابطه اخلاقى مخصوص که براى او ترسيم نموده مى نمايد، بلکه در بعضى موارد خلاف فرهنگ و تهذيب کفار امر مى نمايد، پيامبر گرامى ما صلى الله عليه وسلم در پهلوى عقيده توحيدى و يکتا پرستى در تربيه اخلاق و ارزش هاى اسلامى توجه خاص مى نمود، او خود الگو و نمونه براى اصحاب و رضى الله عنهم مؤمنين بود. در رابطه به حسن اخلاق پيامبر صلى الله عليه وسلم دشمنان سر سخت رسالتش اقرار مى نمودند، زمانيکه براى اولين بار وحى نازل شد، پيامبر صلى الله عليه وسلم بادل تپنده و تن لرزان نزد خديجه رضى الله عنها برگشت و فرمود مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد، بعداً به آنچه که با ايشان رخ داده بود خديجه رضى الله عنها را آگاه نموده فرمودند: که بر خويش بيم ناکم، در مقابل خديجه رضى الله عنها سوگند يا دمى کند و مى فرمايد: که پروردگارت ترا هر گز خوار نخواهد ساخت، در ادامه از اخلاق اعلى و رويه نيک پيامبر صلى الله عليه وسلم ياد آورى مى نمايد که: تو پيوند خويشاوندى را همواره پاس ميدراى و بار درماندگان را بدوش گرفته بى نوايان را يارى مى کنى و مالت را به تهى دستان مى بخشى و مهمان را گرامى ميدارى و در راه حق مردمان را يارى ميرسانى.
بلى! اخلاق و تهذيب اسلامى در واقعيت سبب اطمنان و کاميابى و توانايى و برترى و سعادت مندى شخص مؤمن مى گردد.
بارى از عائشه رضى الله عنها در رابطه به اخلاق پيامبر صلى الله عليه وسلم پرسيدند که چگونه بود؟ در جواب فرمودند که اخلاق پيامبر صلى الله عليه وسلم مانند قرآن بود پيامبر گرامى صلى الله عليه وسلم خود نمونه زنده و مثال عملى قرآن بود و مردم را به آن کتاب الهى دعوت نمود و بدون کم و کاست براى مردم بيان و تبليغ کرد.
جوانان عزيز و مسلمان!
در حقيقت پيروى و تقليد از اخلاق و عادات پيامبر صلى الله عليه وسلم در زندگى فردى،ا جتماعى، سياسى، فرهنگى و اخلاقى، در لباس شکل و هئيت، طرز گفتار و رفتار خوردن و نوشيدن نشانه ايمان و محبت به پيامبر صلى الله عليه وسلم و علامه دوستى با پروردگار است.
عقيده و اخلاق اسلامى جز لاينفک هم ديگر بوده و مانند جسم و روح اند و جسم روح مثال خانه و انسان را  دارد، زمانيکه خانه به اثر کدام عوامل تخريب و غير قابل استفاده ميگردد نا انسان آن خانه را ترک مى نمايد، و هر گاهى بدن انسان از ميان رفت ناگذير روح هم از جسد خارج مى شود، امکان ندارد که شخص عقيده مند به خدا جل جلاله و پيامبر صلى الله عليه وسلم اخلاق و تهذيب و فرهنگ خلاف عقيده و ارشادات پيامبر صلى الله عليه وسلم عمل نمايد.
هر قدر انسان از چوکات تهذيب و فرهنگ اصيل اسلامى و ارزش هاى آن پا به بيرون نهد و در پى تقليد فرهنگ غير اسلامى شود، به همان اندازه بلا و مصيبت دامن گير او مى گردد، بلاخره چنين فرد در ارتکاب يک فعل حرام و ناروا اکتفا نورزيده بلکه از مرز  و حدود اخلاقى تجاوز نموده که در نتيجه تمام محرمات را ندايده و همه قيودات و تعهدات اخلاقى نزد او بى ارزش گرديده بلاخره زمانى ميرسد که ارزش هاى اسلامى و امورات اخلاقى و دينى و غيرت اسلامى نزد او قابل تقديس و تکريم باقى نمانده و از پايمال شدن وضايعه شدن آن غم گين نمى گردد، که اين چنين حالت خواست اصلى دشمن عقيده و ايمان اوست.
دشمنان اسلام (غربى ها و اروپايى ها) مدت ها ست که براى اين مقصد تپ و تلاش مى نمايند تا بگونه يى جوانان مسلمانان را در مقابل اخلاق او ارزش هاى اسلامى بى تفاوت ساخته و جلو رشد و نموى اخلاق اسلامى را در وجود و شخصيت جوانان مسلمان سست و ضعيف نمايد و در عوض فرهنگ مبتذل غير اسلامى را با اسم و القاب فريبنده چون، مترقى، متمدن، روشنفکر رايج سازند، که در زمينه آنها توجه بيشتر خويش را به مؤسسات تعليمى و فرهنگى کشورهاى اسلامى نموده و تخم مضر فرهنگ مفسد غير اسلامى را در آن زرع نمايند و بامبادى اخلاقى اسلام دشمنى و بخاطر تخريب آن سعى مى ورزند.
جوانان عزيز!
فرهنگ و اخلاق کشور هاى غير اسلامى (غربى و اروپايى) که آنها در آن چوکات زندگى خويش را اساس گذاشته اند، براى جامعه و کشور هاى اسلامى زهر کشنده بوده در صورت وارد شدن و تقليد به آن فرهنگ شيرازه اخلاق اسلامى تخريب مى گردد، ما مسلمانان نمى توانيم اخلاق و ارزش هاى آنها را معيار ترقى و برترى خويش قرار دهيم، بلکه برترى، توانايى و سر بلندى را درين گيتى بدون از تمسک به اصول اخلاقى اسلام که همانه پروردگار جل جلاله و پيامبر گرامى صلى الله عليه وسلم ما را به سوى آن رهنمايى نموده راهى ديگرى و جود ندارد.
غربى ها و اروپايى ها زندگى حيوانى و بدون قيد را که در پيش گرفته اند و انواع منکرات وفسادهاى اخلاقى را اجراء مى نمايند، اساس فلسفه اخلاقى مادى آنها را تشکيل ميدهد و با آن همه فحشاء، بى بند بارى و عريانى مخالفتى ندارند و در اساس تهذيب و اخلاق آنها عريانى، شراب نوشى، رقص، قمار، بى حيايى و غيره رذايل اخلاقى گناه تلقى نگرديده و بر عقيده که آنها دارند کدام زيانى نمى رساند.
اما مسلمان عقيده دارد که اخلاق و فرهنگ فوق الذکر در دين و عقيده او حرام بوده و امکان ندارد که فرد مؤمن دنباله رو چنين فرهنگ و طرز زندگى گرديده و روش غير اسلامى را اختيار نمايد، در صورت اندکى لغزش و گناه دوباره برگشته توبه و استغفار مى نمايد، اما اگر از تعليمات اساسى و ارزش هاى اسلامى روگردان گرديده و از چارچوب اخلاق اسلامى پا به بيرون نهاد و به آن ادامه دهد درين صورت عقيده چنين شخص بدون اخلاق اسلامى ناقص و بى ارزش مى گردد.
اگر يک کافر غربى بطور مثال شراب مى نوشد و يک شخص مسلمان نيز بنوشد عقل و وجود هر دور متضرر مى گردد اما عقيده کافر طوريکه قبل از نوشيدن بود همان طور باقى مانده است، تنها در ضرر با مسلمان يکسان ميباشد اما در وجدان مسلمان در صورت ارتکاب عمل ناروا و حرام سرکشى و تمرد در برابر خالقش و پيامبر گرامى صلى الله عليه وسلم رونما مى گردد و در مورد روز جزا و پاداش اعمال بى اعتايى و بى پروايى نموده است.
پس جوانان عزيز ما بايد خود را از ضررهاى فرهنگ وارداتى غير اسلامى که توسط غربى ها و اوروپايى ها سيل آسابر کشور ما سرازير شده نگهداريم و نگذاريم که اخلاق حميده، اعلى و ستوده اسلامى و فرهنگ ما متضرر گردد.
دشمن براى اين هدف مؤسسات تعليمى و صدها چينل هاى سمعى و بصرى و وسايل گوناگون کار گرفته و سرمايه گذارى نموده اند، اگر خداى نخواسته آنها درين اهداف موفق گردند کارى نموده اند که با لشکر جنگى هر گز نمى توانند ما را اسير و کشور ما را تسخير نمايند.

اضافه کردن نظر


Meddelande till Afghanan نامه ارسال نماید

From (email)
عنوان
پیغام
Bilaga
 یک کاپی را به خودم ارسال کن
   
 
در بارۀ انجمن کلتوری افغانها در سویدن
افتتاح مكتب تابستانی انجمن كلتوری افغانها
د افغانانو د جامع جومات د پرانستللو خبرتیا
کتب، مواد و پروگرامهای درسی پښتو و دری
د قرآن مجید تلاوت او ترجمه په مختلفو ژبو
احکام مریض در رمضان

بخشی از ویدیو کلیپ های مراسم ادای حج
کتاب رهنمای حج فارسی
Clocks ساعت
Calendar ، سالنامه ، جنتری ، کلیز
May 2017
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031